Blog MAYTINHTIEN

Posts about:

Tính năng mới

Cập nhật phiên bản mới ngày 14/09/2017

Việc tra cứu, thống kê số lượng sản phẩm bán mất nhiều thời gian? Khó khăn trong việc thanh toán khi khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng? Tra cứu thông tin khách hàng để phục vụ trong quá trình bán hàng không thuận tiện? Đôi khi cửa hàng mất internet khiến phần mềm không thể đăng nhập được?

Đọc thêm

Cập nhật phiên bản mới ngày 24/08/2017

Khách hàng là nguồn sống của bất cứ cửa hàng, doanh nghiệp nào và thông tin khách hàng chính là tài sản của cửa hàng. Chính vì thế, nhu cầu lưu trữ, phân loại khách hàng để chăm sóc trở thành một trong những yếu tố sống còn và đòi hỏi rất nhiều đầu tư về công sức và tiền bạc, nhất là trong bối cảnh hội nhập, canh tranh.

Đọc thêm

Cập nhật phiên bản mới ngày 26/07/2017

Sản phẩm của bạn có nhiều size giá khác nhau? Cửa hàng có quá nhiều sản phẩm dẫn tới việc chọn tìm từng sản phẩm để bán gặp nhiều khó khăn, chậm chạp? Đôi khi các thiết bị bán hàng bị mất kết nối internet khiến dữ liệu mất đồng bộ, và không thể tra cứu báo cáo dữ liệu cửa hàng?

Đọc thêm