Cập nhật phiên bản mới ngày 29/08/2018

Bắt kịp ngay xu thế đa dạng thanh toán hôm nay! Tiền mặt và các phương thức thanh toán thẻ đã được tích hợp vào phần mềm MAYTINHTIEN.

Phiên bản cập nhật ngày 29/08/2018 với các tính năng mới cho phép chủ cửa hàng có thể thanh toán hóa đơn bằng nhiều phương thức thuận tiện hơn cho khách hàng.

TÍNH NĂNG MỚI

 • Tính năng thanh toán hóa đơn bằng nhiều phương thức: Cho phép cửa hàng thanh toán một hóa đơn với nhiều phương thức bằng thẻ ngân hàng và tiền mặt.

 • Tra cứu báo cáo phương thức thanh toán:

 • Thêm cấu hình lựa chọn phương thức in hóa đơn trên phiên bản máy tính bảng và điện thoại: Cấu hình chọn chế độ in ký tự giúp cải thiện tốc độ in hóa đơn giúp cửa hàng đông khách có thể in hóa đơn một cách nhanh chóng.

 

 

CẢI TIẾN

 • Cải tiến màn tổng quan số liệu xem nhanh hơn.
 • Thay từ “order” thành “đơn hàng”.
 • Cải tiến có thể xuất excel báo cáo có số lượng lớn.
 • Thêm phần thêm menu từ phần thêm/sửa sản phẩm trên phiên bản máy tính bảng và điện thoại hệ điều hành android.
 • Thêm phần in logo từ hóa đơn in bluetooth trên bản ipad và iphone.
 • Thêm phần xóa logo cửa hàng trên bản ipad và iphone.

SỬA LỖI

 • Sửa lỗi quét mã vạch sản phẩm bị chuyển sang thao tác thanh toán trên bản cài máy tính.
 • Sửa lỗi màn báo cáo sản phẩm hiển thị sai số lượng trên bản website.
 • Sửa lỗi xóa logo cửa hàng vẫn còn ảnh trắng.
 • Sửa lỗi thêm ảnh sản phẩm bị thoát khỏi phần mềm trên bản cài hệ điều hành android.
 • Sửa lỗi không tính giá topping vào giá sản phẩm khi giảm giá sản phẩm trên bản cài hệ điều hàng ios.

Hãy theo dõi tại MAYTINHTIEN.NET để được cập nhập thường xuyên.

Leave a Comment