Cập nhật phiên bản mới ngày 02/08/2018

Cửa hàng của bạn gặp nhiều bất cập và mất thời gian để tổng hợp doanh thu chịu thuế?

Phiên bản cập nhật ngày 02/08/2018 với các tính năng mới cho phép chủ cửa hàng có thể tra cứu báo cáo thuế một cách thuận tiện hơn.

TÍNH NĂNG MỚI

 • Bổ sung báo cáo thuế: Cho phép xem tổng quan và tra cứu hóa đơn có tính thuế giúp cửa hàng dễ dàng thống kê doanh số cửa hàng chi tiết hơn.

 • Có thể thay đổi số tiền gợi ý ở phần phụ thu bán hàng: 

 

CẢI TIẾN

 • Cải tiến phần bán hàng trên máy tính nhanh hơn.
 • Trên điện thoại có thể in hóa đơn không dấu bằng máy in bluetooth.
 • Thêm phần bấm nút home thoát ra ứng dụng khác, vào lại phần mềm cần đăng nhập lại.
 • Bổ sung thêm năm vào mã hóa đơn và mã order khi bán hàng.
 • Cho phép sửa hóa đơn khi xem lịch sử mua hàng của khách hàng.
 • Cho phép kết xuất báo cáo hóa đơn có thông tin khách hàng trên phiên bản máy tính và website.

SỬA LỖI

 • Lỗi bị mất logo khi sửa thông tin cửa hàng.
 • Lỗi hiển thị sai số tiền khách trả khi bán hàng trên website.
 • Sửa lỗi in lại hóa đơn thiếu thông điệp cảm ơn và thông điệp cung cấp trên máy hệ điều hành android.

Hãy theo dõi tại MAYTINHTIEN.NET để được cập nhập thường xuyên.

Leave a Comment